🎵 Thành Phố Của Em (Huy Phong) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thành Phố Của Em Sáng tác: Huy Phong Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975 Album: Trùng Dương Nhạc Tuyển 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Từ miền cao tôi thèm Về thành phố xa hoa một vài hôm thăm nhà Con đường nối tiếp xưa này đón chân tôi … Read more🎵 Thành Phố Của Em (Huy Phong) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish