🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thu Ca Sáng tác: Phạm Mạnh Cương Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Tiếng Hát Thanh Tuyền 2: Rừng Lá Thấp (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1961 Lạnh lùng sương rơi heo may Buồn ngơ ngác bóng chim bay Mây tím giăng sầu đó đây Ngày đi chiều mang … Read more🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thu Ca Sáng tác: Phạm Mạnh Cương Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975 Album: Những Điệu Thu Ca (Pre 75) Sản xuất: Phạm Mạnh Cương 8 (1970) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1961 Lạnh lùng sương rơi heo may Buồn ngơ ngác bóng chim bay Mây tím giăng sầu đó đây Ngày … Read more🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Kim Tước Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thu Ca (Tango) Sáng tác: Phạm Mạnh Cương Tiếng hát: Kim Tước Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1961 Lạnh lùng sương rơi heo may Buồn ngơ ngác bóng chim bay Mây tím giăng sầu đó đây Ngày đi chiều mang sầu tới Làn sương chiều thu lả lơi Tiếng mưa … Read more🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Kim Tước Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish