🎵 Tiếng Hát Dân Chàm (Châu Kỳ, Hồ Đình Phương) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tiếng Hát Dân Chàm Nhạc: Châu Kỳ – Lời: Hồ Đình Phương Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Tơ Vàng 4 – Tiếng Hát Vượt Thời Gian Sản xuất: Tơ Vàng (1971) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Ngồi nhìn trăng xế Sương khói mờ ngập tràn non nước Chàm cuộn … Read more🎵 Tiếng Hát Dân Chàm (Châu Kỳ, Hồ Đình Phương) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish