🎵 Tiếng Hát Quay Tơ (Tử Phác) Ban Hợp Ca Tiếng Tơ Đồng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tiếng Hát Quay Tơ Sáng tác: Tử Phác Tiếng hát: Ban Hợp Ca Tiếng Tơ Đồng Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Chiều không hương, buông mây lắng xuống đồng quê Trời mênh mông, tím ngắt, thoi thóp pha hồng Hàng nước mắt, lá rơi bên thềm Vun vút bóng … Read more🎵 Tiếng Hát Quay Tơ (Tử Phác) Ban Hợp Ca Tiếng Tơ Đồng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Hát Quay Tơ (Tử Phác) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tiếng Hát Quay Tơ Sáng tác: Tử Phác Tiếng hát: Ban Bốn Phương Pre 1975 Album: Jo Marcel 2 – Nhạc Tiền Chiến Sản xuất: Jo Marcel Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Chiều không hương, buông mây lắng xuống đồng quê Trời mênh mông, tím ngắt, thoi thóp pha hồng Hàng … Read more🎵 Tiếng Hát Quay Tơ (Tử Phác) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish