🎵 Tím Cả Rừng Chiều (Thu Hồ) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tím Cả Rừng Chiều Sáng tác: Thu Hồ Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975 Album: Thanh Thuý 14 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Tím cả rừng chiều một chiều tan bóng xế Khi gió cuốn điều hiu tím chiều lên màu Chiều xưa có nàng vẫn đợi Vẫn chờ trông ngóng mùa … Read more🎵 Tím Cả Rừng Chiều (Thu Hồ) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tím Cả Rừng Chiều (Thu Hồ) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tím Cả Rừng Chiều Sáng tác: Thu Hồ Tiếng hát: Phương Dung Pre 1975 Album: Song Ngọc 1: Chuyện Tình Và Kỷ Niệm (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Tím cả rừng chiều một chiều tan bóng xế Khi gió cuốn điều hiu tím chiều lên màu Chiều xưa có nàng … Read more🎵 Tím Cả Rừng Chiều (Thu Hồ) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish