🎵 Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm (Châu Kỳ, Hồ Đình Phương) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm Sáng tác: Châu Kỳ, Hồ Đình Phương Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975 Album: Thanh Thuý 22 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Tìm nhau trong kỷ niệm qua cánh thư xanh Giấc mộng đầu chớm nở tha thiết ân tình Đường trăng xưa từng … Read more🎵 Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm (Châu Kỳ, Hồ Đình Phương) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish