🎵 Tình Hoài Hương (Phạm Duy) Anh Ngọc Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Hoài Hương (NOSTALGIE) Sáng tác: Phạm Duy Tiếng hát: Anh Ngọc Pre 1975 Album: Anh Ngọc 2 – Để Lại Cho Em Sản xuất: Anh Ngọc Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn Nước tuôn trên đồng vuông vắn Lúa thơm cho đủ … Read more🎵 Tình Hoài Hương (Phạm Duy) Anh Ngọc Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tình Hoài Hương (Phạm Duy) Thái Thanh, Mai Hương, Quỳnh Giao Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Hoài Hương (NOSTALGIE) Sáng tác: Phạm Duy Tiếng hát: Thái Thanh, Mai Hương, Quỳnh Giao Pre 1975 Album: Phạm Mạnh Cương 19 – Quê Hương Và Lòng Mẹ (Pre 75) Sản xuất: Phạm Mạnh Cương Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn Nước … Read more🎵 Tình Hoài Hương (Phạm Duy) Thái Thanh, Mai Hương, Quỳnh Giao Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tình Hoài Hương (Phạm Duy) Ban Thăng Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Hoài Hương (NOSTALGIE) Sáng tác: Phạm Duy Tiếng hát: Ban Hợp Ca Thăng Long Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Dĩa Hát Việt Nam M 3091-3102 – Pre 1975 Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn Nước tuôn trên đồng vuông vắn Lúa thơm cho đủ hai … Read more🎵 Tình Hoài Hương (Phạm Duy) Ban Thăng Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish