🎵 Tình Khúc Chiều Mưa (Nguyễn Ánh 9) The Cat's Trio Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Khúc Chiều Mưa Sáng tác: Nguyễn Ánh 9 Tiếng hát: Ban The Cat’s Trio Pre 1975 (Ba Con Mèo) Album: Sinh Hoạt Nhạc Trẻ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Tình chết không đợi chờ Tình xa ai nào ngờ Tình đã phai nhạt màu còn đâu. Tình trót … Read more🎵 Tình Khúc Chiều Mưa (Nguyễn Ánh 9) The Cat's Trio Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish