🎵 Tình Kỹ Nữ (Phạm Duy) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Kỵ Nữ (Tình Kỹ Nữ, Tình Kị Nữ) Sáng tác: Phạm Duy (1946) Tiếng hát: Khánh Ly Pre 1975 Album: Jo Marcel 2 – Nhạc Tiền Chiến Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa (trích tuyển tập “Ngày Đó Chúng Mình Yêu Nhau, 1971) 1. Đêm nay đôi người khách giang hồ Gặp … Read more🎵 Tình Kỹ Nữ (Phạm Duy) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish