🎵 Tình Kỵ Nữ (Phạm Duy) Thanh Vũ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Kỵ Nữ (Tình Kỹ Nữ, Tình Kị Nữ) Sáng tác: Phạm Duy (1946) Tiếng hát: Thanh Vũ Pre 1975 Album: Tình Ca Phạm Duy (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa (trích tuyển tập “Ngày Đó Chúng Mình Yêu Nhau, 1971) 1. Đêm nay đôi người khách giang hồ Gặp nhau … Read more🎵 Tình Kỵ Nữ (Phạm Duy) Thanh Vũ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish