🎵 Năm 2000 (Y Vũ) Tony Hiếu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Năm 2000 Sáng tác: Y Vũ Tiếng hát: Tony Hiếu Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Năm hai ngàn năm Anh còn gì tôi còn lại gì Em còn gì ta còn lại gì Còn chăng đó là bóng hư không Còn chăng đó tuổi đã mênh mông Còn chăng … Read more🎵 Năm 2000 (Y Vũ) Tony Hiếu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish