🎵 Trót Dại (Tuấn Hải) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Trót Dại (Thương Cảm) (Cảm tác theo âm hưởng Cổ Nhạc Miền Nam, không phải tựa đề là Lỡ Lầm như hiện nay) Sáng tác: Tuấn Hải, Lê Kim Khánh Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Album: Premier (Hôn Mê) 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Ảnh bìa: Ca … Read more🎵 Trót Dại (Tuấn Hải) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish