🎵 Quà Cưới Cho Em (Tuấn Hải) Túy Phượng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Quà Cưới Cho Em (Agogo) Sáng tác: Tuấn Hải Tiếng hát: Túy Phượng Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Ảnh bìa: Phượng Vũ Dẫu biết anh không giàu Mà sao em vẫn thương nhiều? Đây ân tình không thiếu Trọn đời xin dâng người yêu. Biết lính hay đa tình … Read more🎵 Quà Cưới Cho Em (Tuấn Hải) Túy Phượng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish