🎵 Tiếng Hờn Trong Gió (Văn Thanh) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tiếng Hờn Trong Gió Sáng tác: Văn Thanh Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1949 Tiếng hờn trong gió Lừng reo vang đó đây Thét gào muôn lá Những khi chiều tà. Tiếng hờn trong gió Hờn tàn đêm thâu Có nào ai thấu? Reo hờn vì … Read more🎵 Tiếng Hờn Trong Gió (Văn Thanh) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish