🎵 Bài Không Tên Số 8 (Vũ Thành An) Vũ Thành An Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Bài Không Tên Số 8 Sáng tác: Vũ Thành An Tiếng hát: Vũ Thành An Pre 1975 (Tác Giả) Album: Màu Tím Và Tình Yêu (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Chiều thơm, ru hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều trông cho mềm mây … Read more🎵 Bài Không Tên Số 8 (Vũ Thành An) Vũ Thành An Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tình Khúc Thứ Nhất (Vũ Thành An) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Khúc Thứ Nhất Sáng tác: Vũ Thành An – Thơ: Nguyễn Đình Toàn Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975 Album: Sơn Ca 9 – Lệ Thu Và Những Tình Khúc Tiền Chiến (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 Về “Tình Khúc Thứ Nhất”, mọi người cứ nghĩ Vũ Thành … Read more🎵 Tình Khúc Thứ Nhất (Vũ Thành An) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish