🎵 Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm (Thục Chương) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm Sáng tác: Thục Chương (Hàn Ni, Vinh Sử) Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Album: Nguyên Thảo 3 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Chuyện ngày xưa có hai đứa mình Anh với em đi trong lòng đời Buồn vui có đôi áo em xanh … Read more🎵 Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm (Thục Chương) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm (Thục Chương) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm Sáng tác: Thục Chương (Hàn Ni, Vinh Sử) Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975 Album: Nhạc Tình Xanh 3 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Chuyện ngày xưa có hai đứa mình Anh với em đi trong lòng đời Buồn vui có đôi áo em … Read more🎵 Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm (Thục Chương) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish