🎵 Vườn Tao Ngộ (Nhật Hà) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Vườn Tao Ngộ Sáng tác: Nhật Hà Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Hòa âm: Văn Phụng và Ban Nhạc Album: Đĩa Hát Sóng Nhạc 1969 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Hôm nay ngày Chúa Nhật Vườn Tao Ngộ em đến thăm anh Đường Quang Trung nắng đổ xa … Read more🎵 Vườn Tao Ngộ (Nhật Hà) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish