🎵 Chúc Xuân (Thanh Sơn) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Chúc Mừng Xuân Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975 Album: Shotguns Xuân 1973 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Ảnh bìa: Ca Sỹ Alim Bảo (Lớp nhạc Bảo Thu) Mùa Xuân sang ngàn nơi ngát niềm tin yêu đời Bầy chim non lượn bay hót lời … Read more🎵 Chúc Xuân (Thanh Sơn) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish