🎵 Tình Sử Giòng Sông (Đài Phương Trang) Tuyết Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Tình Sử Giòng Sông ( Tình Sử Dòng Sông)
Sáng tác: Đài Phương Trang
Tiếng hát: Tuyết Linh Pre 1975
Dĩa Hát Nhạc Ngày Xanh TN969NNX6 – Pre 1975
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969

Xuôi gót chinh nhân khắp vùng lửa khói, thương một giòng sông… ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish