🎵 Tình Sử Giòng Sông (Đài Phương Trang) Tuyết Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Sử Giòng Sông ( Tình Sử Dòng Sông) Sáng tác: Đài Phương Trang Tiếng hát: Tuyết Linh Pre 1975 Dĩa Hát Nhạc Ngày Xanh TN969NNX6 – Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Xuôi gót chinh nhân khắp vùng lửa khói, thương một giòng sông… ♫ … Passion Support ♥ … Read more🎵 Tình Sử Giòng Sông (Đài Phương Trang) Tuyết Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish