🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Tiếng Còi Trong Sương Đêm
Sáng tác: Lê Trực (Hoàng Việt)
Tiếng hát: Khánh Ly Pre 1975
Album: Nhã Ca 4
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954

Bến nước gió rét đò thưa khách sang
Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng
Đêm nay không gian chìm trong giá băng
Con đò sang ngang.

Kể lúc vắng bóng người chinh chiến xưa
Đã cắm giữa gió mùa thu thổi đưa
Đêm nay đông sang mà tin vẫn chưa
Đưa đò về xưa
Mà đoàn hùng binh âm thầm xông lướt trong sương
Hồi còi còn vang như hoà lẫn theo người lái đò ru.

Tiếng còi trong sương đêm
Tiếng còi trong sương đêm
Theo gió đưa ôi buồn, nghe vi vu oán than
Thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi
Hơ hờ hơ hơ hơ hơ đi rồi.

Con ơi lòng mẹ ủ ê thương cho chồng mấy dặm sơn khê
Khi ra đi có hứa thu nay về
Mà hôm nay lá thu đã rơi tràn
Rồi mùa đông sang qua luôn mòn mỏi trong đau buồn.

Hò hơ hớ hò hơ hớ
Tiếng còi trong sương đêm
Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn
Nghe vi vu oán than
Thôi khóc chi đau lòng, con cứ an giấc nồng
Hơ hờ hơ hơ hơ hơ bên lòng
Hơ hờ hơ hơ hơ hơ. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish