🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Giáng Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tiếng Còi Trong Sương Đêm Sáng tác: Lê Trực (Hoàng Việt) Tiếng hát: Giáng Thu Pre 1975 Album: Shotguns 5 Sản xuất: Shotguns Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Bến nước gió rét đò thưa khách sang Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng Đêm nay không gian chìm trong giá … Read more🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Giáng Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tiếng Còi Trong Sương Đêm Sáng tác: Lê Trực (Hoàng Việt) Tiếng hát: Khánh Ly Pre 1975 Album: Nhã Ca 4 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Bến nước gió rét đò thưa khách sang Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng Đêm nay không gian chìm trong giá băng Con … Read more🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tiếng Còi Trong Sương Đêm Sáng tác: Lê Trực Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Diễm Ca Băng Vàng (Pre 75) Sản xuất: Diễm Ca Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Bến nước gió rét đò thưa khách sang Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng Đêm nay không gian … Read more🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tiếng Còi Trong Sương Đêm Sáng tác: Lê Trực Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Bằng Vàng Shotguns 74 – 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Bến nước gió rét đò thưa khách sang Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng Đêm nay … Read more🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish