🎵 Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước) Hợp Ca Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Bạch Đằng Giang
Sáng tác: Lưu Hữu Phước
Lời: Mai Văn Bộ, Nguyễn Thành Nguyên
Tiếng hát: Tốp Ca Pre 1975
Album: Việt Nam Hùng Sử Ca – Trường Hải 24 (Tape)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1955

1. Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng
Của nòi giống Tiên Rồng
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung
Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô
Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao.

[ĐK 1:]

Mây nước thiêng liêng còn ghi nhớ rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu nước nam vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần.

Dòng nước vẫn sáng dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung.

2. Đây Bạch Đằng Giang
Sông hùng dũng của nòi giống tiên rồng
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung
Trên dòng sông một muôn bóng cờ trong chí ta
Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua
Kìa quân ngô tiên trú, giết hết quân sài lang
Kìa quân trần quốc tuấn, đánh thắng quân thoát hoan.

[ĐK 2:]

Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi
Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối
Người nay có hay: đã vì chúng ta
Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà.

Hồn nước vẫn sống với trời non nước
Ngày nay ta noi khắp gương anh hùng
Dù khó thấy mấy quyết cùng nhau bước
Làm cho gió biết cháu con nòi giống tiên long. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish