🎵 Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước) Hợp Ca Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Bạch Đằng Giang Sáng tác: Lưu Hữu Phước Lời: Mai Văn Bộ, Nguyễn Thành Nguyên Tiếng hát: Tốp Ca Pre 1975 Album: Việt Nam Hùng Sử Ca – Trường Hải 24 (Tape) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1955 1. Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng Của nòi giống Tiên Rồng Giống … Read more🎵 Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước) Hợp Ca Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish