🎵 Thương Về Cố Đô (Thanh Sơn) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Thương Về Cố Đô
Sáng tác: Thanh Sơn
Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975
Album: Thương Ca 7: Yêu Trong Thời Loạn (Pre 75)
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968

Người đi chốn xa thương về cố đô
Thương tà áo trắng thương mấy câu hò
Và giọng cười vành nón Kim Luông
Ôi nắng chiều Vỹ Dạ thoáng buồn
Ngự Bình chơ vơ nhìn sông Hương.

Về lăng miếu ôn thế hệ đã qua
Oai hùng trang di tích sử chưa nhoà
Từng giọng hò trên bến Vân Lâu
Năm tháng buồn như nước qua cầu
Chạnh lòng mình phút giây âu sầu.

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ
Canh gà Thọ Xương
Thuyền về xuôi mái sông Hương
Có nghe tâm sự đôi đường đắng cay?

Một trời gió mưa trăm nghìn cách xa
Vui tình non nước ai nỡ quên nhà?
Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi
Bao tháng ngày chất lên tuổi đời
Một lòng hoài Cố Đô xa vời. ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish