🎵 Thương Về Cố Đô (Thanh Sơn) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thương Về Cố Đô Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Người đi chốn xa thương về cố đô Thương tà áo trắng thương mấy câu hò Và giọng cười vành nón Kim Luông Ôi nắng chiều Vỹ Dạ thoáng buồn Ngự Bình … Read more🎵 Thương Về Cố Đô (Thanh Sơn) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thương Về Cố Đô (Thanh Sơn) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thương Về Cố Đô Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975 Album: Thương Ca 7: Yêu Trong Thời Loạn (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Người đi chốn xa thương về cố đô Thương tà áo trắng thương mấy câu hò Và giọng cười vành nón Kim … Read more🎵 Thương Về Cố Đô (Thanh Sơn) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish