🎵 Một Chuyến Đi (Anh Việt) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Một Chuyến Đi Sáng tác: Anh Việt Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975 Album: Shotguns 11 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1949 Ngoài ngàn dặm đoàn người ra đi Trong sương lạnh lòng trai bền chí Ra biên quan xa xăm ngàn phương Và còn vọng tiếng hát trong sương. … Read more🎵 Một Chuyến Đi (Anh Việt) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Chiều Trong Rừng Thẳm (Anh Việt) Khánh Ly Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Chiều Trong Rừng Thẳm Sáng tác: Anh Việt Tiếng hát: Khánh Ly Pre 1975 Album: Diễm Xuân Tình (Pre 75) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Trong rừng xa vắng âm u nhuộm ánh dương mờ Tiếng gió rít lên ngàn cây xác xơ Chuông chùa vang nhắc ngân lên như những oan hồn … Read more🎵 Chiều Trong Rừng Thẳm (Anh Việt) Khánh Ly Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

en_USEnglish