🎵 Một Chuyến Đi (Anh Việt) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Một Chuyến Đi Sáng tác: Anh Việt Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975 Album: Shotguns 11 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1949 Ngoài ngàn dặm đoàn người ra đi Trong sương lạnh lòng trai bền chí Ra biên quan xa xăm ngàn phương Và còn vọng tiếng hát trong sương. … Read more🎵 Một Chuyến Đi (Anh Việt) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish