🎵 Ave Maria (Nguyễn Văn Đông) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ave Maria Nhạc: F. Schubert – Lời Việt: Nguyễn Văn Đông Do danh ca Thái Thanh thâu vào Băng nhạc “SƠN CA Giáng Sinh 1972” Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Xin Mẹ Ma-ri-a Cho nước con qua ngày cang qua Đã mấy mươi năm, Mẹ ơi sống trông mong ngày vui … Read more🎵 Ave Maria (Nguyễn Văn Đông) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish