🎵 Ave Maria (Nguyễn Văn Đông) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

YouTube video
Nhạc phẩm: Ave Maria
Nhạc: F. Schubert – Lời Việt: Nguyễn Văn Đông
Do danh ca Thái Thanh thâu vào Băng nhạc “SƠN CA Giáng Sinh 1972”
Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972

Xin Mẹ Ma-ri-a
Cho nước con qua ngày cang qua
Đã mấy mươi năm, Mẹ ơi sống trông mong ngày vui
Một ngày tan chinh chiến vui bình yên

Hãy ban cho một mùa xuân như ý quên sầu bi
Đầy ơn phước trong tay Người
Mẹ ơi bao la lòng Ma-ri-a
Này đây muôn kinh quỳ lạy tấu dâng lên Bà

Tạ ơn Thiên sứ Ga-bri-el truyền tin khắp nơi
Trần thế thắm bao tình ơn Thánh Nữ Đồng Trinh
Ave Ma-ri-a ♫

Passion SupportBìa Nhạc Xưa trước 75
Facebook: https://fb.com/NhacXuaPre1975
Support Us: https://www.paypal.me/ntntn ♥


Tờ Nhạc Xưa Xuất Bản Trước 1975 Hình ảnh Tờ Nhạc XưaSheet Nhạc Xưa & Lời Bài Hát Đầy Đủ » Subscribe: Nhạc Vàng Trước 75

en_USEnglish