🎵 Cánh Hoa Thời Loạn (Y Vân) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cánh Hoa Thời Loạn Sáng tác: Y Vân Tiếng hát: Hà Thanh Pre 1975 Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 21 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Như cánh hoa trong thời loạn ly Ai đem giông tố bao trùm thế hệ Anh nếu thương cho một … Read more🎵 Cánh Hoa Thời Loạn (Y Vân) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish