🎵 Cánh Hoa Thời Loạn (Y Vân) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cánh Hoa Thời Loạn Sáng tác: Y Vân Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975 Album: Thương Ca 9 – Tứ Quý 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Như cánh hoa trong thời loạn ly Ai đem giông tố bao trùm thế hệ Anh nếu thương cho một đời … Read more🎵 Cánh Hoa Thời Loạn (Y Vân) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cánh Hoa Thời Loạn (Y Vân) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cánh Hoa Thời Loạn Sáng tác: Y Vân Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975 Album: Thương Ca 7: Yêu Trong Thời Loạn (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Như cánh hoa trong thời loạn ly Ai đem giông tố bao trùm thế hệ Anh nếu thương cho một đời … Read more🎵 Cánh Hoa Thời Loạn (Y Vân) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cánh Hoa Thời Loạn (Y Vân) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cánh Hoa Thời Loạn Sáng tác: Y Vân Tiếng hát: Hà Thanh Pre 1975 Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 21 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Như cánh hoa trong thời loạn ly Ai đem giông tố bao trùm thế hệ Anh nếu thương cho một … Read more🎵 Cánh Hoa Thời Loạn (Y Vân) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish