🎵 Cuộc Gặp Bất Ngờ (Thanh Phong) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cuộc Gặp Bất Ngờ Sáng tác: Thanh Phong Tiếng hát: Ban Hợp Ca Sao Băng Pre 1975 Album: Dĩa Hát Việt Nam M 3647 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 1. Đêm thầm gọi tên nhau chúng mình ba đứa chí thân Đến nay tao rừng sâu tháng ngày nơi … Read more🎵 Cuộc Gặp Bất Ngờ (Thanh Phong) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish