🎵 Thôi (Y Vân) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thôi (Very Slow) Thơ: Nguyễn Long Phổ nhạc: Y Vân Tiếng hát: Tam Ca Sao Băng Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 1. Thôi, em đừng khóc nữa làm gì Kỷ niệm sầu, ân tình cũ xa xưa Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc Đừng khóc nữa giọt lệ … Read more🎵 Thôi (Y Vân) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cuộc Gặp Bất Ngờ (Thanh Phong) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cuộc Gặp Bất Ngờ Sáng tác: Thanh Phong Tiếng hát: Ban Hợp Ca Sao Băng Pre 1975 Album: Dĩa Hát Việt Nam M 3647 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 1. Đêm thầm gọi tên nhau chúng mình ba đứa chí thân Đến nay tao rừng sâu tháng ngày nơi … Read more🎵 Cuộc Gặp Bất Ngờ (Thanh Phong) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish