🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Hùng Cường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thôi (Very Slow) Thơ: Nguyễn Long Phổ nhạc: Y Vân Tiếng hát: Hùng Cường Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 1. Thôi, em đừng khóc nữa làm gì Kỷ niệm sầu, ân tình cũ xa xưa Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc Đừng khóc nữa giọt lệ sầu Làm … Read more🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Hùng Cường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thôi (Y Vân) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thôi (Very Slow) Thơ: Nguyễn Long Phổ nhạc: Y Vân Tiếng hát: Tam Ca Sao Băng Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 1. Thôi, em đừng khóc nữa làm gì Kỷ niệm sầu, ân tình cũ xa xưa Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc Đừng khóc nữa giọt lệ … Read more🎵 Thôi (Y Vân) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thôi Thơ: Nguyễn Long Phổ nhạc: Y Vân Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Thái Thanh (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 1. Thôi, em đừng khóc nữa làm gì Kỷ niệm sầu, ân tình cũ xa xưa Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc Đừng khóc … Read more🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish