🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thôi Thơ: Nguyễn Long Phổ nhạc: Y Vân Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Thái Thanh (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 1. Thôi, em đừng khóc nữa làm gì Kỷ niệm sầu, ân tình cũ xa xưa Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc Đừng khóc … Read more🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish