🎵 Hỏi Chuyện Ngày Xưa (Tân Cổ, Phạm Mạnh Cương, Viễn Châu) Mỹ Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Hỏi Chuyện Ngày Xưa (Tân Cổ, Chuyện Tháng Bảy Mưa Ngâu) Sáng tác: Phạm Mạnh Cương Vọng cổ: Viễn Châu Tiếng hát: Mỹ Châu Pre 1975 Album: Tân Cổ – Tiếng Hát Mỹ Châu (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Có người muốn hỏi câu chuyện ngày xưa Thì tôi … Read more🎵 Hỏi Chuyện Ngày Xưa (Tân Cổ, Phạm Mạnh Cương, Viễn Châu) Mỹ Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Hỏi Chuyện Ngày Xưa (Phạm Mạnh Cương) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Hỏi Chuyện Ngày Xưa (Chuyện Tháng Bảy Mưa Ngâu) Sáng tác: Phạm Mạnh Cương Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Có người muốn hỏi câu chuyện ngày xưa Thì tôi kể lại rằng ngày xưa ấy Nàng thì yêu hoa màu tím Và còn tôi yêu … Read more🎵 Hỏi Chuyện Ngày Xưa (Phạm Mạnh Cương) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish