🎵 Hỏi Chuyện Ngày Xưa (Tân Cổ, Phạm Mạnh Cương, Viễn Châu) Mỹ Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Hỏi Chuyện Ngày Xưa (Tân Cổ, Chuyện Tháng Bảy Mưa Ngâu) Sáng tác: Phạm Mạnh Cương Vọng cổ: Viễn Châu Tiếng hát: Mỹ Châu Pre 1975 Album: Tân Cổ – Tiếng Hát Mỹ Châu (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Có người muốn hỏi câu chuyện ngày xưa Thì tôi … Read more🎵 Hỏi Chuyện Ngày Xưa (Tân Cổ, Phạm Mạnh Cương, Viễn Châu) Mỹ Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish