🎵 Nếu Thư Anh Chậm Đến (Phố Thu, Lê Kim Khánh) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nếu Thư Anh Chậm Đến Sáng tác: Phố Thu, Lê Kim Khánh Tiếng hát: Trúc Ly Pre 1975 Dĩa Hát Nhạc Ngày Xanh 1 – Giấc Mơ Một Ngày Phép Hòa âm: Y Vân Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Đêm viết thư bên ngoài súng nổ Tiền đồn xa xôi thư viết … Read more🎵 Nếu Thư Anh Chậm Đến (Phố Thu, Lê Kim Khánh) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish