🎵 Cảm Thông (Phố Thu, Lê Kim Khánh) Kim Loan Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cảm Thông Sáng tác: Phố Thu, Lê Kim Khánh (Tuấn Hải) Tiếng hát: Kim Loan Pre 1975 Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Năm nơi tiền đồn mơ trắng đêm Hỏa châu sáng rực hơn ánh đèn Đọc thư em viết trong đêm buồn Thuở ai đang say giấc nồng Mà ai đang ước … Read more🎵 Cảm Thông (Phố Thu, Lê Kim Khánh) Kim Loan Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

🎵 Trìu Mến (Phố Thu, Tuấn Hải) Trúc Ly Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Trìu Mến Sáng tác: Phố Thu, Tuấn Hải Tiếng hát: Trúc Ly Pre 1975 Album: Đĩa Hát Sơn Ca 1970 (Pre 75) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Còn đây lần cuối với người thôi Ngày mai mình đã xa cách rồi Anh vui trong đơn vị mới Chia ly tránh sao không buồn … Read more🎵 Trìu Mến (Phố Thu, Tuấn Hải) Trúc Ly Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

🎵 Nếu Thư Anh Chậm Đến (Phố Thu, Lê Kim Khánh) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nếu Thư Anh Chậm Đến Sáng tác: Phố Thu, Lê Kim Khánh Tiếng hát: Trúc Ly Pre 1975 Dĩa Hát Nhạc Ngày Xanh 1 – Giấc Mơ Một Ngày Phép Hòa âm: Y Vân Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Đêm viết thư bên ngoài súng nổ Tiền đồn xa xôi thư viết … Read more🎵 Nếu Thư Anh Chậm Đến (Phố Thu, Lê Kim Khánh) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish