🎵 Nhựt Ký Chúng Mình (Hoài Phương) Trung Chỉnh Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nhật Ký Chúng Mình Sáng tác: Hoài Phương Tiếng hát: Trung Chỉnh Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Nhạc Ngày Xanh: Số Kiếp (Pre 75) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa 1. Ngồi ôm trang nhật ký Biết nói năng chi Cho tâm tư được vơi đầy Ôn lại kỷ niệm Của ngày nào anh … Read more🎵 Nhựt Ký Chúng Mình (Hoài Phương) Trung Chỉnh Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

en_USEnglish