🎵 Nhựt Ký Chúng Mình (Hoài Phương) Trung Chỉnh Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nhật Ký Chúng Mình Sáng tác: Hoài Phương Tiếng hát: Trung Chỉnh Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Nhạc Ngày Xanh: Số Kiếp (Pre 75) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa 1. Ngồi ôm trang nhật ký Biết nói năng chi Cho tâm tư được vơi đầy Ôn lại kỷ niệm Của ngày nào anh … Read more🎵 Nhựt Ký Chúng Mình (Hoài Phương) Trung Chỉnh Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

🎵 Cánh Thư Tiền Đồn (Đài Phương Trang) Trung Chỉnh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Cánh Thư Tiền Đồn Sáng tác: Đài Phương Trang Tiếng hát: Trung Chỉnh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Chiều dần trôi thoi thóp lưng đồi Tiền đồn anh loang sắc tím xanh lơ Sương khói hoàng hôn đua kéo về nhuộm mắt anh Bâng khuâng như mầu tim tím … Read more🎵 Cánh Thư Tiền Đồn (Đài Phương Trang) Trung Chỉnh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đầu Xuân Lính Chúc (Hoài Linh, Tấn An) Trung Chỉnh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đầu Xuân Lính Chúc Sáng tác: Hoài Linh, Tấn An Tiếng hát: Trung Chỉnh Pre 1975 Album: Mùa Xuân Trên Cao – Đĩa Nhựa 21 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình Ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình Và mùng ba anh chúc … Read more🎵 Đầu Xuân Lính Chúc (Hoài Linh, Tấn An) Trung Chỉnh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish