🎵 Phượng Hồng (Trần Anh Mai) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Phượng Hồng 2 Sáng tác: Trần Anh Mai Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Phượng Hồng 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 1. Hè đã sang sau ngày xuân tạ từ Gợi tiếp thêm trong lời ve sầu nhớ Thương cánh hoa tàn úa bay bay Thương gió … Read more🎵 Phượng Hồng (Trần Anh Mai) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Phượng Hồng (Trần Anh Mai) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Phượng Hồng 2 Sáng tác: Trần Anh Mai Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 1. Hè đã sang sau ngày xuân tạ từ Gợi tiếp thêm trong lời ve sầu nhớ Thương cánh hoa tàn úa bay bay Thương gió thu hè thoáng lung lay Thương … Read more🎵 Phượng Hồng (Trần Anh Mai) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish