🎵 Tình Còn Đó (Trần Anh Mai) Thái Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tình Còn Đó (Slow Rock – Western) Sáng tác: Trần Anh Mai (Bảo Thu) Tiếng hát: Thái Châu Pre 1975 Album: Phượng Hồng 1: Vùng Trời Mơ Ước (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 (Alim Bảo) 1. Một ngày nào tay trong tay Vai bên vai khi hoàng hôn Một … Read more🎵 Tình Còn Đó (Trần Anh Mai) Thái Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Phượng Hồng (Trần Anh Mai) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Phượng Hồng 2 Sáng tác: Trần Anh Mai Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 1. Hè đã sang sau ngày xuân tạ từ Gợi tiếp thêm trong lời ve sầu nhớ Thương cánh hoa tàn úa bay bay Thương gió thu hè thoáng lung lay Thương … Read more🎵 Phượng Hồng (Trần Anh Mai) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xuân Trong Rừng Thẳm (Trần Anh Mai) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Xuân Trong Rừng Thẳm Sáng tác: Trần Anh Mai (Viết trong chuyến công tác DALAT 18-23.12.1968) Tiếng hát: Tam Ca Sao Băng Pre 1975 Album: Hẹn Một Mùa Xuân (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Theo cánh quân tôi băng rừng Kìa đàn én nhởn nhơ đầu gió Cành mai … Read more🎵 Xuân Trong Rừng Thẳm (Trần Anh Mai) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish