🎵 Một Lần Cuối (Văn Phụng, Nguyễn Bính) Thúy Nga Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Một Lần Cuối Sáng tác: Văn Phụng Thơ: Nguyễn Bính Tiếng hát: Thúy Nga Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Vol 3: Nhạc Tiền Chiến 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1955 Cầm tay anh khẽ nói Khóc lóc mà làm chi? Trông nhau một lần cuối Em về đi, anh … Read more🎵 Một Lần Cuối (Văn Phụng, Nguyễn Bính) Thúy Nga Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tôi Nhớ Tên Anh (Hoàng Thi Thơ) Thúy Nga Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tôi Nhớ Tên Anh Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Tiếng hát: Thúy Nga Pre 1975 Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 25 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 1. Tôi viết tên anh trên lá trên hoa Tôi viết tên anh trong trái tim tôi Tôi viết tên … Read more🎵 Tôi Nhớ Tên Anh (Hoàng Thi Thơ) Thúy Nga Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish