🎵 Tôi Nhớ Tên Anh (Hoàng Thi Thơ) Thúy Nga Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tôi Nhớ Tên Anh Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Tiếng hát: Thúy Nga Pre 1975 Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 25 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 1. Tôi viết tên anh trên lá trên hoa Tôi viết tên anh trong trái tim tôi Tôi viết tên … Read more🎵 Tôi Nhớ Tên Anh (Hoàng Thi Thơ) Thúy Nga Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish