🎵 Tìm Quên (Châu Kỳ) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tìm Quên Sáng tác: Châu Kỳ Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Thanh Thuý 8: Tìm Quên (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1962 Tìm quên đi thôi buồn chi tiếng người cười Tìm quên đi đừng buồn chi khi người nói Đời đang vui vui như mộng chốn Bồng-Lai … Read more🎵 Tìm Quên (Châu Kỳ) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish