🎵 Tìm Quên (Châu Kỳ) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tìm Quên Sáng tác: Châu Kỳ Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975 Album: Dáng Xưa (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1962 Tìm quên đi không buồn nghe tiếng người cười Tìm quên đi đừng buồn nghe khi người nói Rượu chưa vơi nâng ly cạn quên ngày mai Say cho … Read more🎵 Tìm Quên (Châu Kỳ) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tìm Quên (Châu Kỳ) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tìm Quên Sáng tác: Châu Kỳ Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Thanh Thuý 8: Tìm Quên (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1962 Tìm quên đi thôi buồn chi tiếng người cười Tìm quên đi đừng buồn chi khi người nói Đời đang vui vui như mộng chốn Bồng-Lai … Read more🎵 Tìm Quên (Châu Kỳ) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish